home | email

archiwizacja i niszczenie dokumentów

Archiwizacja akt kategorii A

Porządkowanie zgodnie z zaleceniami Archiwum Państwowego.