home | email

archiwizacja i niszczenie dokumentów

Archiwizacja akt kategorii B

Porządkowanie akt kategorii B obejmuje:

  • podział na komórki organizacyjne i kwalifikacja akt,
  • formowanie jednostek aktowych,
  • ułożenie chronologicznie,
  • opisanie regałów i półek,
  • ponumerowanie i spisanie akt - ewidencja w formie drukowanej i elektronicznej z zaznaczeniem miejsca przechowywania,
  • wydzielenie akt przedawnionych, spisanie, sporządzenie protokołu brakowania, przygotowanie niezbędnych dokumentów w celu wystąpienie o zgodę na zniszczenie do Archiwum Państwowego,
  • transport oraz zniszczenie akt z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych,
  • przeszkolenie pracownika wyznaczonego do prowadzenia archiwum.