home | email

archiwizacja i niszczenie dokumentów

Archiwizacja akt osobowych

Porządkowanie akt osobowych obejmuje:
  • przełożenie akt do kopert (teczek);
  • Opisanie kopert (teczek) - nazwisko, imię, data urodzenia, data przyjęcia i zwolnienia;
  • ułożenie akt w układzie alfabetyczno - chronologicznym;
  • utworzenie małej bazy danych akt osobowych;
  • oznaczenie miejsca przechowywania.