home | email

archiwizacja i niszczenie dokumentów

Archiwizacja akt technicznych
Uporządkowanie dokumentacji technicznej obejmuje:
  • podział na obiekty,
  • spisanie każdej teczki projektowej i nadanie jej numeru -  umieszczenie w ewidencji wszystkich informacji potrzebnych do odnalezienia akt (mała baza danych) zgodnie z potrzebami Klienta,
  • oznaczenie regałów i półek, zaznaczenie miejsca przechowywania w spisach.