home | email

archiwizacja i niszczenie dokumentów

Korzyści

CZY NIE TAK WYGLĄDA TWOJE ARCHIWUM....??


MOŻE ONO WYGLĄDAĆ TAK !!:

Najważniejszymi nośnikami informacji dokumentującymi działalność przedsiębiorstw i instytucji są dokumenty w formie papierowej. Informacje w każdej formie, w szczególności w postaci papierowej powinny być przechowywane w warunkach, które zapewnią im bezpieczeństwo przed zagubieniem oraz zniszczeniem, tak długo, jak określają to przepisy.