home | email

archiwizacja i niszczenie dokumentów

Nasi klienci
 • ALSTOM
 • Hydrobudowa Śląsk S.A.
 • MPGM Sp. z o.o.
 • Banki Spółdzielcze
 • Polski Koks S.A.
 • Bank PKO BP
 • Górnosląski Bank Gospodarczy S.A.
 • Elektrociepłownia S.A.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
 • Urząd Skarbowy
 • Sądy
 • Polski Hurt Spożywczy w Warszawie
 • Przedsiębiorstwa Energetyczne
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
 • Urzędy Gmin
 • Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
 • MZBM
 • OTOR Silesia SA
 • Elektrownia
 • Śląsk POL SA
 • Firma Telekomunikacyjna
 • Kopalnie
 • Terminal logistyczny
 • Zakłady Opieki Zdrowotnej