home | email

archiwizacja i niszczenie dokumentów

Przenoszenie zasobu archiwalnego

Zmiana miejsca przechowywania dokumentów, w szczególności dużego zasobu, w praktyce często wiąże się z zaburzeniem układu archiwum. Wykorzystując nasze doświadczenie pomożemy Państwu przenieść zasoby dokumentacji do nowych pomieszczeń szybko i "bezboleśnie".