home | email

archiwizacja i niszczenie dokumentów

Archiwizacja dokumentów

Usługa ta obejmuje kompleksowe porządkowanie dokumentacji - fizyczną oraz merytoryczną systematyzację zbioru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz potrzebami Klienta.


W zakresie tej usługi oferujemy Państwu:

Porządkowanie akt kategorii A,

Porządkowanie akt kategorii B,

Porządkowanie akt osobowych,

Porządkowanie dokumentacji technicznej.